kartice

Kartice trebalice, od sad, osim na hrvatskom jeziku možete naručiti i na engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku.

Odličan su poklon, sredstvo komunikacije te radni materijal između ostalog i za savladavanje jezika, odnosno određenih fraza.